En milepæl innen rusomsorgen- regjeringen bevilger 13,1 millioner til heroinassistert behandling

Foto: torstein ihle

Foto: torstein ihle

I går vedtok regjeringen å bevilge 13,1 millioner til forsøk med heroinassistert behandling fra neste år. – Et viktig alternativ for en utsatt pasientgruppe, sier Marte Di Micco-Derås, leder i Fransiskushjelpens rusomsorgstjeneste Sykepleie på hjul. Sykepleie på hjul har jobbet med skadereduksjon for rusavhengige på gata i Oslo de siste 15 årene.

– Vår erfaring med pasienter på gateplan i Oslo er at det er mange som faller utenfor dagens behandlingssystem. Menneskene vi møter har ulike behov, og trenger derfor ulike alternativer for behandling. Di Micco-Derås har jobbet i rusfeltet i snart 20 år, og i Fransiskushjelpen de siste åtte årene. Hun sier det har skjedd en stor endring i samfunnet de siste årene. – For å gi god skadereduksjon må man tenke helhetlig, og vi er glade for at regjeringen nå går nye veier. Dette er ett av flere tiltak som må til for å kunne tilby god behandling tilpasset den enkelte pasient, sier Di Micco-Derås.

Heroinassistert behandling er en del av en større rusreform. Reformen flytter fokus fra å forstå rus som et samfunnsproblem knyttet til kriminalitet, til å forstå rus som helseutfordring der retten til helsetjenester står sentralt. - Vi har jobbet ut fra en slik forståelse i mange år allerede, og har skadereduksjon som hovedmål. Dette handler ikke om gratis heroin finansiert av staten. Det handler om god skadereduksjon og viktig forebygging hos en svært utsatt og stigmatisert pasientgruppe. Det vil også gi ny og verdifull erfaring med å jobbe på nye måter i rusfeltet. Det er vi glade for, avslutter Marte Di Micco-Derås i Fransiskushjelpen.