Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

klem3.jpg

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Alle har en psykisk helse, og sammen markerer vi dagen for mer åpenhet og kunnskap. 30- 50 prosent av befolkningen opplever en psykisk lidelse i løpet av livet. Årets tema for verdensdagen er #gitid. I Fransiskushjelpen har vi mange frivillige som stiller opp for å gi av sin tid til noen som trenger støtte. Helt vanlige mennesker som skaper en bedre hverdag for andre. Både frivillige og ansatte i Fransiskushjelpen er daglig tilstede for medmennesker i livets yttergrense. I sorggruppene våre får sørgende mulighet til å møte andre i samme situasjon. Gruppene bidrar til økt livskvalitet og bedre psykisk helse for de som deltar. Ved å dele og være tilstede for hverandre blir livet lettere for den enkelte. Sorgfellesskapet kan bidra til å normalisere situasjonen man er i og å treffe andre som virkelig forstår. I Sykepleie på hjul møter vi mennesker i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo. Her er vi ikke bare opptatt av å gi god, faglig sykepleie, men også av omsorg og tilstedeværelse. Felles for alle tjenestene i Fransiskushjelpen er at vi har tid, at vi ønsker å være tilstede og at vi har dyp respekt for det enkelte mennesket. Det er viktig for den psykiske helsen.

Skal vi lykkes med bedre psykisk helse i befolkningen må alle ta ansvar. Løft blikket i lunsjen, si hei til noen på bussen og snakk med venner eller familie om psykisk helse. Og ta vare på deg selv.

Les mer om verdensdagen for psykisk helse her: https://verdensdagen.no/