Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

klem3.jpg

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Alle har en psykisk helse, og sammen markerer vi dagen for mer åpenhet og kunnskap. 30- 50 prosent av befolkningen opplever en psykisk lidelse i løpet av livet. Årets tema for verdensdagen er #gitid. I Fransiskushjelpen har vi mange frivillige som stiller opp for å gi av sin tid til noen som trenger støtte. Helt vanlige mennesker som skaper en bedre hverdag for andre. Både frivillige og ansatte i Fransiskushjelpen er daglig tilstede for medmennesker i livets yttergrense. I sorggruppene våre får sørgende mulighet til å møte andre i samme situasjon. Gruppene bidrar til økt livskvalitet og bedre psykisk helse for de som deltar. Ved å dele og være tilstede for hverandre blir livet lettere for den enkelte. Sorgfellesskapet kan bidra til å normalisere situasjonen man er i og å treffe andre som virkelig forstår. I Sykepleie på hjul møter vi mennesker i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo. Her er vi ikke bare opptatt av å gi god, faglig sykepleie, men også av omsorg og tilstedeværelse. Felles for alle tjenestene i Fransiskushjelpen er at vi har tid, at vi ønsker å være tilstede og at vi har dyp respekt for det enkelte mennesket. Det er viktig for den psykiske helsen.

Skal vi lykkes med bedre psykisk helse i befolkningen må alle ta ansvar. Løft blikket i lunsjen, si hei til noen på bussen og snakk med venner eller familie om psykisk helse. Og ta vare på deg selv.

Les mer om verdensdagen for psykisk helse her: https://verdensdagen.no/

En milepæl innen rusomsorgen- regjeringen bevilger 13,1 millioner til heroinassistert behandling

Foto: torstein ihle

Foto: torstein ihle

I går vedtok regjeringen å bevilge 13,1 millioner til forsøk med heroinassistert behandling fra neste år. – Et viktig alternativ for en utsatt pasientgruppe, sier Marte Di Micco-Derås, leder i Fransiskushjelpens rusomsorgstjeneste Sykepleie på hjul. Sykepleie på hjul har jobbet med skadereduksjon for rusavhengige på gata i Oslo de siste 15 årene.

– Vår erfaring med pasienter på gateplan i Oslo er at det er mange som faller utenfor dagens behandlingssystem. Menneskene vi møter har ulike behov, og trenger derfor ulike alternativer for behandling. Di Micco-Derås har jobbet i rusfeltet i snart 20 år, og i Fransiskushjelpen de siste åtte årene. Hun sier det har skjedd en stor endring i samfunnet de siste årene. – For å gi god skadereduksjon må man tenke helhetlig, og vi er glade for at regjeringen nå går nye veier. Dette er ett av flere tiltak som må til for å kunne tilby god behandling tilpasset den enkelte pasient, sier Di Micco-Derås.

Heroinassistert behandling er en del av en større rusreform. Reformen flytter fokus fra å forstå rus som et samfunnsproblem knyttet til kriminalitet, til å forstå rus som helseutfordring der retten til helsetjenester står sentralt. - Vi har jobbet ut fra en slik forståelse i mange år allerede, og har skadereduksjon som hovedmål. Dette handler ikke om gratis heroin finansiert av staten. Det handler om god skadereduksjon og viktig forebygging hos en svært utsatt og stigmatisert pasientgruppe. Det vil også gi ny og verdifull erfaring med å jobbe på nye måter i rusfeltet. Det er vi glade for, avslutter Marte Di Micco-Derås i Fransiskushjelpen.

Hvorfor bryr vi oss om den hellige Frans av Asissi idag?

frans.jpg

I dag er det minnedag for Frans av Assisi (1182-1226). Hvorfor bryr vi oss fortsatt om en mann som levde for nesten 800 år siden?

- Vi bryr oss om Frans av Assisi fordi han går foran og viser vei. Han valgte bort rikdom, makt og ære og viste nestekjærlighet i praksis. Å være tilstede for mennesker som trenger det går aldri av moten. Det sier Lise Tørnby, nyansatt generalsekretær i Fransiskushjelpen.  

Frans av Assisi vokste opp i Italia og var sønn av en rik handelsmann. Han levde et liv i luksus og ønsket lenge å bli ridder. Men i 1205 fikk han en religiøs oppvåkning, og fem år senere grunnla han Fransiskanerordenen. Han var svært opptatt av datidens utstøtte- de fattige og spedalske, og ga fra seg alle sine privilegier for å hjelpe disse.

- Fransiskushjelpen henter daglig sin inspirasjon hos Frans av Assisi, sier Lise Tørnby og legger til at Fransiskushjelpen er en ideell stiftelse som er åpen for alle. Helt siden oppstarten har vårt virke vært forankret i livet og tradisjonen til Frans av Assisi, sier hun. Ellen Aasheim, sykepleier i Fransiskushjelpen, sier seg enig. – Vi jobber for å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker som trenger det, og bidra der det er huller i systemet. Det er nestekjærlighet i praksis. I Fransiskushjelpen er det kort vei fra idé til handling, og slik var det også for Frans.

Fransiskushjelpen ble opprettet av Brita Paus og Pater Castricum i 1956. Brita Paus var tilknyttet St. Hallvard katolske menighet i Oslo, og på den tiden var sosiale problemer godt synlig i området rundt kirken. Det fantes ikke offentlig hjemmehjelpsordning. Brita Paus begynte med gratis hjelp og besøk i hjemmene, basert på frivillig hjelp fra katolikker tilknyttet menigheten. De tok navnet sitt etter Fransiskanerordenen. Selv om Fransiskushjelpen ble startet av katolikker, er det ingen krav til religiøs tilhørighet for ansatte og frivillige i Fransiskushjelpen i dag.

Om Frans av Asissi:

Frans av Assisi, den hellige Frans (it. San Francesco d'Assisi) (født 1181 eller 1182 i Assisi, Umbria, Italia, død 3. oktober 1226) var en italiensk ordensgrunnlegger som ble erklært helgen 1228. Hans minnedag feires den 4. oktober. Frans er sammen med Katarina av Siena Italias skytshelgen.

Mange ønsker hjelp fra frivillige i Familiehjelperen i høst

Christine Mathisen er fagansvarlig for barn og unge som pårørende

Christine Mathisen er fagansvarlig for barn og unge som pårørende

Familiehjelperen i Fransiskushjelpen har nå et stort trykk på henvendelser fra familier som trenger hjelp. Ikke alle har familie og venner som kan stille opp for barna over tid når en av foreldrene er syke. Da kan det være fint å få støtte og hjelp fra en frivillig i Fransiskushjelpen.

Fagansvarlig for barn og unge som pårørende i Fransiskushjelpen, Christine Mathisen, forteller at de nå har et stort trykk på henvendelser fra familier som trenger hjelp. - Mange barn lever i familier hvor en av foreldrene eller omsorgspersonene er alvorlig syk. Våre frivillige gjør en uvurderlig innsats for å skape en bedre hverdag for disse, sier Mathisen. 

Praktisk og sosial støtte fra frivillige

Barn og unge som er pårørende får hjelp av frivillige som har tid og ønske om å bidra til at familier kan få en bedre og enklere hverdag i en vanskelig livssituasjon. – Hovedfokuset er sosial støtte til barna. Det kan være følge til aktiviteter, hente i barnehage eller å finne på noe hyggelig sammen. Det er små bidrag som kan være viktige for familier i en sårbar situasjon, sier Mathisen.

Nytt tilbud i 2010

– Vi er opptatt av et helhetlig tilbud i Fransiskushjelpen. Både pleierne i Fransiskushjelpens hjemmehospicetjeneste, sykehusene og Kreftforeningen hadde registrert et udekket behov i familier med alvorlig sykdom. Når våre sykepleiere så at barn og unge i disse familiene hadde behov for mer støtte, skjønte vi at vi måtte gjøre noe. Familiehjelperen ble derfor opprettet i 2010 og har vært i drift siden. Tilbudet gjelder hele Oslo kommune og er for alle barn og unge i familier hvor en av foreldrene har alvorlig sykdom eller psykiske helseutfordringer, sier Christine.

Behov for flere

- Det er mange som ønsker hjelp fra oss, og vi har alltid behov for nye frivillige. Har du lyst til å bidra kan du gjerne ta kontakt med meg, sier Christine. Hun kan nås på epost familiehjelperen@fransiskus.no eller på telefon 474 54 815.

Tester for hepatitt C på gata i Oslo

sphbilen.jpg

Å eliminere Hepatitt C innen 2030 er et ambisiøst helsepolitisk mål i Norge. Men mange i risikogruppen tester seg fortsatt ikke for sykdommen. Fransiskushjelpen har siden mars 2019 vært en del av et forskningsprosjekt for å nå flere pasienter på gata i Oslo. Bidraget inngår i et felles forskningsprosjekt og resultatene presenteres på en internasjonal forskningskonferanse i Canada i september.

- Vi er glade for at Fransiskushjelpen kan være med å bidra inn i dette viktige prosjektet, sier Gunnar Thingnes, fagansvarlig for rus i Sykepleie på hjul, en avdeling i Fransiskushjelpen. – Vi møter daglig mennesker som trenger nettopp denne behandlingen. Det første skrittet på veien er å bli testet.

Vanskelig å nå ut til de som trenger behandling

Thingnes forteller videre at de fleste smittede i Norge er eller har vært injiserende rusavhengige.  – Det finnes god behandling for Hepatitt C, men man klarer allikevel ikke å nå ut til alle de smittede. Derfor har Sykepleie på hjul siden mars i år testet for sykdommen på gata i Oslo. - Testen består av en enkel blodprøve, legger Thingnes til.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fransiskushjelpen, Akershus Universitetssykehus og Hepatitt C-klinikken på Prindsen Mottakssenter. Målet til forskningsprosjektet er å kartlegge hvordan man lettere kan nå de mest utsatte pasientene.

Et ambisiøst helsepolitisk mål å eliminere hepatitt C

Det var Verdens helseorganisasjon som i 2016 initierte en global strategi der målet er å eliminere hepatitt som et folkehelseproblem innen 2030. Høsten 2018 fulgte norske helsemyndigheter etter og lanserte en revidert nasjonal strategi mot hepatitter. Målet er å redusere antall hepatitt C-smittede med 90 prosent innen 2023 i Norge- og at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C.

- Det er et ambisiøst mål, og vi ønsker selvfølgelig å bidra, sier Gunnar Thingnes. Han legger til: - Prosjektet tester ut nye modeller slik at flere skal kunne testes og behandles for Hepatitt C. Å oppsøke lege er et stort skritt for mange, og krever planlegging. Det kan være vanskelig å prioritere i en kaotisk hverdag. Å teste pasienter på gata, der og da, er dermed et viktig ledd i innsatsen for å nå de mest utsatte. Vi er glade for å være en del av forskningsprosjektet og for samarbeidet med Akershus Universitetssykehus og Hepatitt C-klinikken.

Presenterer funn i Canada

Siden 1. mars i år er 54 pasienter testet på gateplan. Resultatene så langt vil presenteres på forskningskonferansen International Network on Hepatitis in Substance Users i Montreal i Canada i september. Det ser ut til at det kan være en utfordring å både tilby testing og behandling i samme besøk. Thingnes forteller: - Fordi det tar noe tid å få svar på blodprøven, er det en utfordring at en del pasienter forlater konsultasjonen før resultatet er klart. Dermed må man kontakte pasienten flere ganger for å kunne tilby både diagnostisering og behandling. Fremover vil man derfor se på hvilke tiltak som kan gjøres for at flere ikke bare tester seg, men også starter behandling.

NRK Østlandssendingen har skrevet om saken, les her! Se klippet på nyhetene her eller hør det på radio her.

Fakta om hepatitt C:

 • Hepatitt C er en leverbetennelse forårsaket av et virus som smitter gjennom blod.

 • Ubehandlet kan hepatitt C føre til leverkreft, leversvikt og død.

 • Man anslår at mellom 11 000 og 17 000 mennesker lever med Hepatitt C i Norge i dag. De aller fleste er smittet gjennom injiserende rusbruk.

 • Det finnes effektiv behandling som kan fjerne viruset hos de fleste, og som tilbys alle med kronisk infeksjon.

 
GUNNAR THINGNES ER FAGANSVARLIG I SYKEPLEIE PÅ HJUL

GUNNAR THINGNES ER FAGANSVARLIG I SYKEPLEIE PÅ HJUL

Er du vår nye kollega?

Sykepleier Anne Kristine på jobb

Sykepleier Anne Kristine på jobb

Vi har en ledig stilling som sykepleier! Kjenner du noen som vil jobbe hos oss?

Fransiskushjelpen søker en sykepleier i 100% fast stilling. Stillingen er hovedsakelig på dagtid med bakvakt hver 6. helg samt ca en dag per uke. Erfaring fra arbeid med kreft eller palliasjon er en fordel.

Pleietjenesten gir omsorg og lindrende behandling i hjemmet til alvorlig syke pasienter i sen palliativ fase. Vi ønsker oss en sykepleier som er engasjert, kreativ og fleksibel, med gode mellommenneskelige egenskaper. Vet du om noen som kan passe? Tips de gjerne! Stillingen ligger på finn.no og har søknadsfrist 22. september. For utlysning og søknad, følg linken under:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=156296074

Sorggruppene starter opp igjen etter sommeren

Marianne sandsdalen er fagansvarlig for sorgtjenesten

Marianne sandsdalen er fagansvarlig for sorgtjenesten

Høytid og ferie kan være en vanskelig tid for mennesker i sorg. Når de daglige rutinene forsvinner og venner og familie er bortreist, kan sorgen forsterkes. Nå er høsten her, og våre sorggrupper er i gang igjen.  – Vi får jevnt over mange henvendelser til Sorgtjenesten. Det er mange som trenger noen å snakke med om det de går gjennom, sier Marianne Sandsdalen, fagansvarlig på Sorg i Fransiskushjelpen.

Sorg rammer alle

Alle mister noen de er glad i i løpet av livet. Sorg kan føre til alvorlige senvirkninger dersom en ikke får bearbeidet følelser, tanker og reaksjoner som følger sorgen. Marianne Sandsdalen forteller: - Våre sorggrupper driftes etter likepersonsprinsippet. Det betyr at frivillige som selv har vært gjennom sorg leder gruppene, som møtes noen timer hver tredje uke. Det er viktig å møte noen som viser omsorg og som kan forstå noe av det man går gjennom.

Mange kjenner til tilbudet

Sandsdalen utdyper: - Mange kjenner til vårt tilbud og ønsker å gå i sorggruppe i Fransiskushjelpen. For øyeblikket har vi 24 grupper gående, der alle er inndelt etter alder, type tap og relasjon til avdøde. Slik skal man kunne møte mennesker i samme livsfase og samme situasjon som seg selv. Vi har for eksempel egne grupper for etterlatte etter selvmord og etterlatte etter rusrelatert død. Vi mener det å møte noen som har gått gjennom det samme er et godt utgangspunkt for å bearbeide sorgen.

Også generalsekretær i Fransiskushjelpen, Lise Tørnby, har tro på metoden. – Vi er glade for at folk tar sorgen på alvor og ber om hjelp. De frivillige gjør en uvurderlig jobb. Sorgtjenesten har vært i drift siden midten av åttitallet, og er fortsatt like aktuell. Vi vet at mange opplever at de får god hjelp til å bearbeide sorgen sin hos oss.

Lavterskeltilbud

– Alle som henvender seg til oss er inne til individuell samtale først, sier Sandsdalen. Hvis vi mener at Sorgtjenesten er riktig tilbud får man deretter plass i en egnet gruppe. Ved stor pågang må man vente litt, men målet vårt er at alle skal få tilbud om plass i en sorggruppe så fort som mulig. Vi pleier å si at Sorgtjenesten ikke er et terapeutisk tilbud, men at det kan ha en terapeutisk effekt for de som deltar, avslutter Marianne.

Ny generalsekretær i Fransiskushjelpen

Foto: Fransiskushjelpen

Foto: Fransiskushjelpen

Lise Tørnby er ansatt som ny generalsekretær i Fransiskushjelpen. – Jeg ser på jobben i Fransiskushjelpen som en spennende lederutfordring i en organisasjon hvor jeg identifiserer meg sterkt med verdigrunnlaget, sier Lise Tørnby.

Lise er 49 år og kommer fra stillingen som assisterende generalsekretær og utenlandssjef i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Hun er utdannet sosiolog med en mastergrad i verdibasert ledelse, og har de siste årene innehatt flere lederstillinger i ideell sektor.

Gleder seg til å bli kjent
– Fransiskushjelpen er en organisasjon mange snakker godt om. Jeg er kjempeglad for å ha fått denne utfordringen og gleder meg til å bli kjent med de ansatte, frivillige og tilbudene. De siste årene har jeg jobbet mye med ledelse og diakoni i en internasjonal, kirkelig sammenheng. Nå håper jeg min ledererfaring fra ulike humanitære organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, kan bidra positivt inn i Fransiskushjelpen, sier Lise Tørnby.

- Som leder er jeg opptatt av å bygge relasjoner. Jeg har sterk tillit til de jeg jobber sammen med, og mener det faglige må ligge til grunn for alt vi gjør. Den nye generalsekretæren sier hun gleder seg til å bli kjent med organisasjonen.

Forventningsfull styreleder
– Styret i Fransiskushjelpen er veldig glad for at Lise Tørnby har takket ja til jobben som generalsekretær. Vi mener hennes fag- og organisasjonsbakgrunn og erfaring passer godt inn, og tror at hun sammen med ansatte og frivillige vil synliggjøre den viktige oppgaven Fransiskushjelpen har på en god måte, sier styreleder Håkon Bleken, som gleder seg til å samarbeide med Tørnby. Han takker samtidig Marte Di Micco-Derås, som har vært fungerende generalsekretær det siste året og gjort en flott jobb i en krevende situasjon.

Tydelige ambisjoner
– Fransiskushjelpen er en svært viktig organisasjon. Jeg har ambisjoner om å fortsette det gode arbeidet og ivareta organisasjonens identitet og egenart. Samtidig ønsker jeg å bidra til nytenking og synliggjøring. Jeg tror det finnes et større potensial for Fransiskushjelpen enn det vi tar ut i dag. Utviklingsarbeid må alltid ha sin forankring i organisasjonens identitet. Det samme må ambisjonen om å synliggjøre organisasjonen mer i det offentlige rom. I Fransiskushjelpen jobber vi tett på mennesker i livets yttergrense og mennesker i livets siste fase. Det betyr at vi jobber med eksistensielle temaer som liv og død. Det er det ikke så mange andre organisasjoner som gjør. Jeg gleder meg til å bore dypere i spørsmålet «hva betyr det å jobbe i Frans av Assisis ånd i vår tid»? avslutter Tørnby.

Startet 12. august
Lise Tørnby tiltrådte i Fransiskushjelpen 12. august 2019. Hun overtar etter tidligere generalsekretær Tormod Haavi-Christensen. Marte Di Micco-Derås har vært fungerende generalsekretær siden høsten 2018, og fortsetter nå som leder for Pleietjenesten og Sykepleie på hjul. Vi takker for hennes innsats og ønsker Lise Tørnby velkommen til Fransiskushjelpen.


Kort og godt om Lise:

Gift, ett barn, bor på Kolbotn.

God til: Å bygge relasjoner

Dårlig til: Tekniske ting

Redd for: Døden

Blir inspirert av: Havet og folk som lever livet slik de selv ønsker

Klarer meg ikke uten: Gud og en god kopp kaffe

Leser: Romaner. Nå sist Kilden av Gabriel Scott. Anbefales!

Ser på: Shtisel på Netflix. Serien om livet og kjærligheten hos en jødisk familie i Jerusalem.

Vi søker nye sorggruppeledere!

fransiskushjelpen_sorggruppe_9420.jpg

Fransiskushjelpen driver Norges største sorgstøttetjeneste. Årlig går ca 350 personer i sorggrupper hos oss. Gruppene møtes noen timer hver 3. uke og ledes av frivillige som selv har mistet noen. Nå trenger vi nye frivillige som kan lede grupper for foreldre som har mistet barn og grupper for de som har mistet ektefelle/partner.

Kunne du tenkte deg å lede en sorggruppe? Vi trenger deg som ønsker å være tilstede for mennesker som opplever en livskrise. Det er en fordel om du selv har gått i sorggruppe.

Ta kontakt med fagansvarlig Marianne på sorg@fransiskus.no eller telefon 40 44 89 05.

Fransiskushjelpen møtte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen!

Den 18. mars lanserte regjeringen at det kommer en stortingsmelding om palliasjon. I den forbindelse møtte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vår fungerende generalsekretær Marte, fagansvarlig på palliasjon, Saskia samt Turi, som tidligere har vært alvorlig syk av kreft, og har besøksvenn fra Fransiskushjelpen. Deler av møtet ble vist på NRK Dagsrevyen og kan sees her.

Fra venstre: Fagansvarlig palliasjon, Saskia Berdahl, Turi, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og fungerende generalsekretær Marte De Micco-Derås.

Fra venstre: Fagansvarlig palliasjon, Saskia Berdahl, Turi, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og fungerende generalsekretær Marte De Micco-Derås.

Vi trenger ekstravakter i Sykepleie på hjul!

fransiskushjelpen_sykepleiep+Ñhjul_2013.jpg

Vi ønsker å tilknytte oss noen faste ekstravakter. Er du sykepleier og fleksibel? Bli med i team Sykepleie på hjul!

Om Sykepleie på hjul: 

Sykepleie på hjul er en del av Fransiskushjelpen. Vi er et lavterskel sykepleietilbud til mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø. Arbeidet foregår fra en bobil bemannet med to sykepleiere. Målet er å hjelpe pasienter i målgruppen som av ulike grunner ikke kan, ønsker, greier eller har rett til å benytte seg av andre helsetiltak. Vi ønsker å bidra til økt egenomsorg og økt kunnskap om helsefremming og forebygging. Vi jobber ut ifra skadereduksjonsmodellen og tilbyr alt av rent brukerutstyr. Vi foretar helsevurderinger, gir helseveiledning, utfører sårstell, gir opplæring i bruk av- og utdeling av Nyxoid nesespray, tester for- og skriver ut behandling av Hepatitt C i samarbeid med lege, og vi videreformidler kontakt med andre helseinstanser der det er nødvendig. Som ekstravakt vil du bli en del av teamet som bemanner bilen, og jobbe både med ansatte og frivillige sykepleiere. Vi er alltid to på jobb.

Arbeidsoppgaver: 

 • Oppsøkende sykepleie fra vår bobil på hverdager fra kl 08.30-16.00 eller fra 16.00-22.30

 • Sårstell, helsevurderinger, utdeling av brukerutstyr, veiledning, samtaler, videreformidling til andre helseinstanser m.m

Krav til stillingen:

 • Offentlig godkjent sykepleier

 • Førerkort kl B

 • Det forutsettes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Trygg, fleksibel, tålmodig og løsningsorientert

 • Varm og empatisk med gode kommunikasjonsferdigheter

 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierende arbeidsdag sammen med kunnskapsrike og omsorgsfulle kolleger og frivillige

 • Gode muligheter for fagutvikling

 • Arbeid i en tverrfaglig og dynamisk organisasjon i utvikling

 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren:

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon og ble grunnlagt i 1956. Den gang var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter mange års utvikling består stiftelsen i dag av både ansatte og frivillige. Vi yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon og rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har vi en omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid. Fransiskushjelpens visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske.

CV og søknad med informasjon om hvor mye du kan jobbe sendes til gsthingnes@fransiskus.no.

STILLINGENE ER NÅ BESATT.

Er du sykepleier og vil jobbe hos oss?

Vi søker en sykepleier med erfaring innen palliasjon eller kreftomsorg, som har lyst til å bli en del av vårt tverrfaglige team. I Pleietjenesten gir vi omsorg og lindrende behandling i hjemmet til alvorlig syke pasienter i sen palliativ fase. Målet er å gi pasienter og pårørende trygghet og støtte for å bidra til økt hjemmetid med god livskvalitet, og å bidra til at de som ønsker det kan få dø i eget hjem.

Les mer og søk på stillingen her!

STILLINGEN ER NÅ BESATT.

fransiskushjelpen_pleietjenesten_0815.jpg

Fransiskushjelpen søker generalsekretær!

Fransiskushjelpen søker etter ny generalsekretær som skal motivere og utvikle ansatte og frivillige, og ha ansvar for den daglige ledelsen og driften av stiftelsen på vegne av styret. Generalsekretæren leder en virksomhet som består av 30 medarbeidere og 180 frivillige.

Generalsekretæren skal ha overordnet ansvar for strategi, utvikling av en tydelig virksomhetsprofil og skape god samhandling med offentlige og private samarbeidspartnere. Generalsekretæren skal sikre både faglig utvikling og tjenester med kvalitet.

Generalsekretæren bør ha erfaring med organisasjonsledelse, ha gode kommunikasjonsevner og ha økonomiforståelse. Søkere må identifisere seg med og fremme Fransiskushjelpens mål og verdigrunnlag. Kulturutvikling og teamarbeid er også sentrale oppgaver for generalsekretær.

Søkere til stillingen må ha minimum tre-årig høgskoleutdanning, og politisk nettverk vil være en fordel.

Lønn og pensjonsordning etter avtale. Søk på stillingen her!

1. Fransiskushjelpen Logo.jpg

Gi et bidrag via Facebook

Du har kanskje sett at mange oppretter innsamlingsaksjoner til gode formål på Facebook? Nå er det også mulig å samle inn penger til Fransiskushjelpen!

Én måte å støtte oss på er frivillig arbeid, en annen er pengegaver. Alle gaver, små og store, har betydning for vårt arbeid. Trykk på "Gi et bidrag"-knappen eller opprett din egen innsamlingsaksjon hvis du vil bidra. Her finner du siden vår på Facebook.

gi bidrag facebook.jpg

Vi søker frivillige til alvorlig syke

Vi trenger nye frivillige som kan bistå med samtale, sosialt samvær og enkle praktiske oppgaver for alvorlig syke med kort forventet levetid som befinner seg i eget hjem. Vi tror arbeidet vil oppleves som svært meningsfullt. Aktuelle frivillige vil bli kontaktet for samtale fortløpende. Det vil avholdes tre kurskvelder før oppstart- 26. februar, 5. mars og 21. mars kl 18-20 i våre lokaler i Enerhauggata. Send en epost med informasjon om deg selv til hjemmehospice@fransiskus.no. Ta kontakt med Ellen eller Saskia på 22 70 76 80 (tast 1 for Pleietjenesten) hvis du har spørsmål.

fransiskushjelpen_pleietjenesten_0904.jpg

Juleaksjonen 2018

Lørdag 15. desember ble årets Juleaksjon gjennomført. Hvert år stiller noen av Fransiskushjelpens gode venner opp for å sortere, pakke og kjøre ut julepakker fulle av mat, julegodteri, lys, ukeblader og barnetegninger. Ca 100 av våre brukere og pasienter fikk besøk på døra, og store og små frivillige bidro til en fin start på jula for noen andre. Tusen takk til alle som stilte opp!

Jakob Grova sørger for at Juleaksjonen gjennomføres hvert år.

Jakob Grova sørger for at Juleaksjonen gjennomføres hvert år.

Store og små bidro til at 100 brukere og pasienter fikk julepakke levert på døra.

Store og små bidro til at 100 brukere og pasienter fikk julepakke levert på døra.

Sykepleie på hjul fikk Brosteinsprisen 2016

last ned.jpg

Vi gratulerer Sykepleie på Hjul med Brosteinsprisen 2016! Prisen deles ut årlig av Kirkens Bymisjon til noen som formidler håp og som gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød og urettferdighet i storbyen. Juryen skriver blant annet: "Med omsorg, dømmekraft og stor respekt for enkeltpersoners livssituasjon viser de hvordan tillit kan bygges blant mennesker i sårbare situasjoner, og hvordan hjelp kan nå fram dit pasientene er, når det trengs som mest." 
Et stort takk for anerkjennelsen og for tilliten.