Ny generalsekretær i Fransiskushjelpen

Foto: Fransiskushjelpen

Foto: Fransiskushjelpen

Lise Tørnby er ansatt som ny generalsekretær i Fransiskushjelpen. – Jeg ser på jobben i Fransiskushjelpen som en spennende lederutfordring i en organisasjon hvor jeg identifiserer meg sterkt med verdigrunnlaget, sier Lise Tørnby.

Lise er 49 år og kommer fra stillingen som assisterende generalsekretær og utenlandssjef i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Hun er utdannet sosiolog med en mastergrad i verdibasert ledelse, og har de siste årene innehatt flere lederstillinger i ideell sektor.

Gleder seg til å bli kjent
– Fransiskushjelpen er en organisasjon mange snakker godt om. Jeg er kjempeglad for å ha fått denne utfordringen og gleder meg til å bli kjent med de ansatte, frivillige og tilbudene. De siste årene har jeg jobbet mye med ledelse og diakoni i en internasjonal, kirkelig sammenheng. Nå håper jeg min ledererfaring fra ulike humanitære organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, kan bidra positivt inn i Fransiskushjelpen, sier Lise Tørnby.

- Som leder er jeg opptatt av å bygge relasjoner. Jeg har sterk tillit til de jeg jobber sammen med, og mener det faglige må ligge til grunn for alt vi gjør. Den nye generalsekretæren sier hun gleder seg til å bli kjent med organisasjonen.

Forventningsfull styreleder
– Styret i Fransiskushjelpen er veldig glad for at Lise Tørnby har takket ja til jobben som generalsekretær. Vi mener hennes fag- og organisasjonsbakgrunn og erfaring passer godt inn, og tror at hun sammen med ansatte og frivillige vil synliggjøre den viktige oppgaven Fransiskushjelpen har på en god måte, sier styreleder Håkon Bleken, som gleder seg til å samarbeide med Tørnby. Han takker samtidig Marte Di Micco-Derås, som har vært fungerende generalsekretær det siste året og gjort en flott jobb i en krevende situasjon.

Tydelige ambisjoner
– Fransiskushjelpen er en svært viktig organisasjon. Jeg har ambisjoner om å fortsette det gode arbeidet og ivareta organisasjonens identitet og egenart. Samtidig ønsker jeg å bidra til nytenking og synliggjøring. Jeg tror det finnes et større potensial for Fransiskushjelpen enn det vi tar ut i dag. Utviklingsarbeid må alltid ha sin forankring i organisasjonens identitet. Det samme må ambisjonen om å synliggjøre organisasjonen mer i det offentlige rom. I Fransiskushjelpen jobber vi tett på mennesker i livets yttergrense og mennesker i livets siste fase. Det betyr at vi jobber med eksistensielle temaer som liv og død. Det er det ikke så mange andre organisasjoner som gjør. Jeg gleder meg til å bore dypere i spørsmålet «hva betyr det å jobbe i Frans av Assisis ånd i vår tid»? avslutter Tørnby.

Startet 12. august
Lise Tørnby tiltrådte i Fransiskushjelpen 12. august 2019. Hun overtar etter tidligere generalsekretær Tormod Haavi-Christensen. Marte Di Micco-Derås har vært fungerende generalsekretær siden høsten 2018, og fortsetter nå som leder for Pleietjenesten og Sykepleie på hjul. Vi takker for hennes innsats og ønsker Lise Tørnby velkommen til Fransiskushjelpen.


Kort og godt om Lise:

Gift, ett barn, bor på Kolbotn.

God til: Å bygge relasjoner

Dårlig til: Tekniske ting

Redd for: Døden

Blir inspirert av: Havet og folk som lever livet slik de selv ønsker

Klarer meg ikke uten: Gud og en god kopp kaffe

Leser: Romaner. Nå sist Kilden av Gabriel Scott. Anbefales!

Ser på: Shtisel på Netflix. Serien om livet og kjærligheten hos en jødisk familie i Jerusalem.

Vi søker nye sorggruppeledere!

fransiskushjelpen_sorggruppe_9420.jpg

Fransiskushjelpen driver Norges største sorgstøttetjeneste. Årlig går ca 350 personer i sorggrupper hos oss. Gruppene møtes noen timer hver 3. uke og ledes av frivillige som selv har mistet noen. Nå trenger vi nye frivillige som kan lede grupper for foreldre som har mistet barn og grupper for de som har mistet ektefelle/partner.

Kunne du tenkte deg å lede en sorggruppe? Vi trenger deg som ønsker å være tilstede for mennesker som opplever en livskrise. Det er en fordel om du selv har gått i sorggruppe.

Ta kontakt med fagansvarlig Marianne på sorg@fransiskus.no eller telefon 40 44 89 05.

Fransiskushjelpen møtte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen!

Den 18. mars lanserte regjeringen at det kommer en stortingsmelding om palliasjon. I den forbindelse møtte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vår fungerende generalsekretær Marte, fagansvarlig på palliasjon, Saskia samt Turi, som tidligere har vært alvorlig syk av kreft, og har besøksvenn fra Fransiskushjelpen. Deler av møtet ble vist på NRK Dagsrevyen og kan sees her.

Fra venstre: Fagansvarlig palliasjon, Saskia Berdahl, Turi, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og fungerende generalsekretær Marte De Micco-Derås.

Fra venstre: Fagansvarlig palliasjon, Saskia Berdahl, Turi, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og fungerende generalsekretær Marte De Micco-Derås.

Vi trenger ekstravakter i Sykepleie på hjul!

fransiskushjelpen_sykepleiep+Ñhjul_2013.jpg

Vi ønsker å tilknytte oss noen faste ekstravakter. Er du sykepleier og fleksibel? Bli med i team Sykepleie på hjul!

Om Sykepleie på hjul: 

Sykepleie på hjul er en del av Fransiskushjelpen. Vi er et lavterskel sykepleietilbud til mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø. Arbeidet foregår fra en bobil bemannet med to sykepleiere. Målet er å hjelpe pasienter i målgruppen som av ulike grunner ikke kan, ønsker, greier eller har rett til å benytte seg av andre helsetiltak. Vi ønsker å bidra til økt egenomsorg og økt kunnskap om helsefremming og forebygging. Vi jobber ut ifra skadereduksjonsmodellen og tilbyr alt av rent brukerutstyr. Vi foretar helsevurderinger, gir helseveiledning, utfører sårstell, gir opplæring i bruk av- og utdeling av Nyxoid nesespray, tester for- og skriver ut behandling av Hepatitt C i samarbeid med lege, og vi videreformidler kontakt med andre helseinstanser der det er nødvendig. Som ekstravakt vil du bli en del av teamet som bemanner bilen, og jobbe både med ansatte og frivillige sykepleiere. Vi er alltid to på jobb.

Arbeidsoppgaver: 

 • Oppsøkende sykepleie fra vår bobil på hverdager fra kl 08.30-16.00 eller fra 16.00-22.30

 • Sårstell, helsevurderinger, utdeling av brukerutstyr, veiledning, samtaler, videreformidling til andre helseinstanser m.m

Krav til stillingen:

 • Offentlig godkjent sykepleier

 • Førerkort kl B

 • Det forutsettes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Trygg, fleksibel, tålmodig og løsningsorientert

 • Varm og empatisk med gode kommunikasjonsferdigheter

 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierende arbeidsdag sammen med kunnskapsrike og omsorgsfulle kolleger og frivillige

 • Gode muligheter for fagutvikling

 • Arbeid i en tverrfaglig og dynamisk organisasjon i utvikling

 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren:

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon og ble grunnlagt i 1956. Den gang var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter mange års utvikling består stiftelsen i dag av både ansatte og frivillige. Vi yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon og rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har vi en omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid. Fransiskushjelpens visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske.

CV og søknad med informasjon om hvor mye du kan jobbe sendes til gsthingnes@fransiskus.no.

STILLINGENE ER NÅ BESATT.

Er du sykepleier og vil jobbe hos oss?

Vi søker en sykepleier med erfaring innen palliasjon eller kreftomsorg, som har lyst til å bli en del av vårt tverrfaglige team. I Pleietjenesten gir vi omsorg og lindrende behandling i hjemmet til alvorlig syke pasienter i sen palliativ fase. Målet er å gi pasienter og pårørende trygghet og støtte for å bidra til økt hjemmetid med god livskvalitet, og å bidra til at de som ønsker det kan få dø i eget hjem.

Les mer og søk på stillingen her!

STILLINGEN ER NÅ BESATT.

fransiskushjelpen_pleietjenesten_0815.jpg

Fransiskushjelpen søker generalsekretær!

Fransiskushjelpen søker etter ny generalsekretær som skal motivere og utvikle ansatte og frivillige, og ha ansvar for den daglige ledelsen og driften av stiftelsen på vegne av styret. Generalsekretæren leder en virksomhet som består av 30 medarbeidere og 180 frivillige.

Generalsekretæren skal ha overordnet ansvar for strategi, utvikling av en tydelig virksomhetsprofil og skape god samhandling med offentlige og private samarbeidspartnere. Generalsekretæren skal sikre både faglig utvikling og tjenester med kvalitet.

Generalsekretæren bør ha erfaring med organisasjonsledelse, ha gode kommunikasjonsevner og ha økonomiforståelse. Søkere må identifisere seg med og fremme Fransiskushjelpens mål og verdigrunnlag. Kulturutvikling og teamarbeid er også sentrale oppgaver for generalsekretær.

Søkere til stillingen må ha minimum tre-årig høgskoleutdanning, og politisk nettverk vil være en fordel.

Lønn og pensjonsordning etter avtale. Søk på stillingen her!

1. Fransiskushjelpen Logo.jpg

Gi et bidrag via Facebook

Du har kanskje sett at mange oppretter innsamlingsaksjoner til gode formål på Facebook? Nå er det også mulig å samle inn penger til Fransiskushjelpen!

Én måte å støtte oss på er frivillig arbeid, en annen er pengegaver. Alle gaver, små og store, har betydning for vårt arbeid. Trykk på "Gi et bidrag"-knappen eller opprett din egen innsamlingsaksjon hvis du vil bidra. Her finner du siden vår på Facebook.

gi bidrag facebook.jpg

Vi søker frivillige til alvorlig syke

Vi trenger nye frivillige som kan bistå med samtale, sosialt samvær og enkle praktiske oppgaver for alvorlig syke med kort forventet levetid som befinner seg i eget hjem. Vi tror arbeidet vil oppleves som svært meningsfullt. Aktuelle frivillige vil bli kontaktet for samtale fortløpende. Det vil avholdes tre kurskvelder før oppstart- 26. februar, 5. mars og 21. mars kl 18-20 i våre lokaler i Enerhauggata. Send en epost med informasjon om deg selv til hjemmehospice@fransiskus.no. Ta kontakt med Ellen eller Saskia på 22 70 76 80 (tast 1 for Pleietjenesten) hvis du har spørsmål.

fransiskushjelpen_pleietjenesten_0904.jpg

Juleaksjonen 2018

Lørdag 15. desember ble årets Juleaksjon gjennomført. Hvert år stiller noen av Fransiskushjelpens gode venner opp for å sortere, pakke og kjøre ut julepakker fulle av mat, julegodteri, lys, ukeblader og barnetegninger. Ca 100 av våre brukere og pasienter fikk besøk på døra, og store og små frivillige bidro til en fin start på jula for noen andre. Tusen takk til alle som stilte opp!

Jakob Grova sørger for at Juleaksjonen gjennomføres hvert år.

Jakob Grova sørger for at Juleaksjonen gjennomføres hvert år.

Store og små bidro til at 100 brukere og pasienter fikk julepakke levert på døra.

Store og små bidro til at 100 brukere og pasienter fikk julepakke levert på døra.

Sykepleie på hjul fikk Brosteinsprisen 2016

last ned.jpg

Vi gratulerer Sykepleie på Hjul med Brosteinsprisen 2016! Prisen deles ut årlig av Kirkens Bymisjon til noen som formidler håp og som gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød og urettferdighet i storbyen. Juryen skriver blant annet: "Med omsorg, dømmekraft og stor respekt for enkeltpersoners livssituasjon viser de hvordan tillit kan bygges blant mennesker i sårbare situasjoner, og hvordan hjelp kan nå fram dit pasientene er, når det trengs som mest." 
Et stort takk for anerkjennelsen og for tilliten.