Fransiskushjelpen har sin særlige inspirasjon fra den hellige Frans av Assisi. Med ham som eksempel etterstrebes et helhjertet engasjement for å hjelpe, lindre og være tilstede hos mennesker i nød. Les verdigrunnlaget i sin helhet her.

1956:

I begynnelsen av 1950-årene møtes 3 kvinner- Gerta Klepper, Karen Sundt og Brita Paus regelmessig til messe i St. Hallvard kirke i Oslo. Det kom frem et sterkt ønske om å hjelpe trengende. Det oppstod kontakt med fransiskanerne og det var særlig Brita Paus og pater Castricum som førte an.

Høsten 1956 blir Fransiskushjelpen stiftet med formålet  ”å hjelpe trengende og prøve å aktivisere de troende i nestekjærlighet.” Brita Paus blir organisasjonens første leder. Fransiskushjelpen ble styrt fra et bord i Menighetslokalet. Alt arbeid var basert på frivillig innsats.

1966:

Fransiskushjelpen flytter til den nye St. Halvard kirke på Enerhaugen hvor de får eget kontor. Samme år gikk man bort fra prinsippet om at alle hjelpere skulle være trosfeller.

1971:

Den første lønnede hjelper blir ansatt med midler fra Den Norske Frimurerorden. Samme år starter Fransiskushjelpen med Julaftenarrangement og gaver til trengende.

1973:

Etter sterkt press fra Fransiskushjelpen ved Brita Paus blir det i 1973 fattet vedtak i Oslo Kommune om å opprette en Nødhjelp (senere Pleietjenesten) for akutt syke når sykehusplass ikke kunne skaffes. Nødhjelpen bestod av betalte medarbeidere fra Fransiskushjelpen, Falken Redningskorps og Oslo Legevakt. Fransiskushjelpen bestod nå av 2 enheter; den opprinnelige Besøkshjelpen og Nødhjelpen.

1977:

Omsorg for alvorlig syke og døende: Pleietjenesten etableres 1. oktober ved at Nødhjelpens oppgaver utvides med omsorg for alvorlig syke og døende, såkalt palliativ behandling. Fransiskushjelpen regnes i dag som pionér innen palliativ behandling i Norge.

1983:

Fransiskushjelpen gjøres om til stiftelse med egen logo.

1986:

Sorgtjenesten startes som et pilotprosjekt sammen med Kirkens Bymisjon. Etter endt prosjektperiode blir tjenesten integrert med øvrige frivillige tjenester i Fransiskushjelpen og er i dag Norges største sorgtjeneste med 20-25 aktive sorggrupper.

1988:

Kong Olav roser Fransiskushjelpen i sin nyttårstale.

1990:

Kronprinsesse Sonja besøker Fransiskushjelpen. Med seg har kronprinsessen storhertuginne Joséphine Charlotte av Luxembourg, som ønsket å se hvordan hjelp til alvorlig syke i hjemmene ble organisert.

1993:

Brita Paus går av som leder. Hun har ledet organisasjonen i 37 år uten å ta ut lønn. Fransiskushjelpen flytter inn i egne lokaler tilknyttet St. Hallvard kirke og Ellen Lyng overtar som leder.

1998:

Fransiskushjelpen mottar Livsvernprisen for smertelindring, pleie og omsorg ved livets slutt.

2000:

Britta Hjertaas overtar som leder frem til 2013. I denne perioden ble Fransiskushjelpen utvidet med Gatetjenesten, som senere utviklet seg til å bli til Sykepleie på hjul.

2001:

Konsert for Fransiskushjelpen i Oslo konserthus med blant annet Kong Harald tilstede. Overskuddet på 250 000 kroner gis til Fransiskushjelpen.

2010:

Familiehjelperen starter som et prosjekt for å hjelpe barnefamilier hvor en av omsorgspersonene er alvorlig syk, etter inspirasjon fra tjenesten slik den var i 1956. Tjenesten ble som et prøveprosjekt i 2015 utvidet til også å omfatte Akershus fylke. 

2013:

Britta Hjertaas går av som generalsekretær og Øyunn Granerud tar over. Hun etterfølges av Tormod Haavi-Christensen i 2016. Sykepleie på hjul (startet i 2003) spisser sin tjeneste til å bli skadereduserende helsetjenester for rus- og prostitusjonsmiljøet.

2016:

Fransiskushjelpen feirer 60 års jubileum. Sykepleie på hjul mottar Brosteinprisen 2016 fra Kirkens Bymisjon.

2017:

Fransiskushjelpen ved Sykepleie på hjul blir invitert til Lindmo for å fortelle om sin arbeidshverdag.