Sorgstøtte

De fleste mennesker opplever sorg etter tap ved dødsfall av en nærstående. Mange opplever også sorg i forbindelse med et forventet tap ved alvorlig sykdom. Sorg er ingen sykdom, men ubearbeidet sorg kan føre til alvorlige senvirkninger dersom en ikke får tid og ro til å komme seg gjennom de følelser, tanker og reaksjoner som følger all sorg. De fleste kommer seg gjennom sorgen ved hjelp av sitt nettverk, men mange ønsker mer støtte og rådgivning enn de kan få fra sitt naturlige nettverk. Noen opplever også sosial isolasjon og ensomhet når de mister en nærstående. Deltakelse i en sorggruppe kan bidra til bedret livskvalitet og psykisk helse, noe som gjøre det lettere å vende tilbake til normalhverdagen og for eksempel unngå langtids sykemelding.

Sorgtjenesten tilbyr sorgstøtte i grupper, som er inndelt etter type tap, alder og type relasjon til den som er død. Vi har grupper for de som har mistet ektefeller / samboer / kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken eller foreldre. Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Vår erfaring er at ulike sørgende har forskjellige behov og temaer de er opptatt av. Vårt differensierte gruppetilbud gjør at vi kan imøtekomme den enkeltes særskilte behov for støtte. Gruppene er utviklet utfra likepersonsprinsippet, der erfaringsdeling inspirerer til selvhjelp og egenmestring. Gruppene er åpne og en kan starte når en vil. Vi har i dag 23 grupper med plass til ca. 8 deltakere i hver gruppe. Det er to frivillige gruppeledere i hver gruppe. Målgruppen for vårt tilbud er sørgende som opplever at de trenger mer støtte enn de kan få gjennom sitt naturlige nettverk eller fra andre hjelpere.  Vi er ikke et behandlingstilbud, men tilbyr hjelp og støtte til selvhjelp.

Sorgtjenesten tilbyr

  • Individuell samtale med ansatt for støtte, avklaring av situasjonen og vurdering av videre oppfølging

  • Plass i en egnet gruppe som møtes hver 3. uke.

  • Samarbeid med andre instanser som driver med sorgstøtte eller behandling.

  • Etterverngruppe for eldre etterlatte, som møtes for sosialt fellesskap 1 gang i uken.

  • Billedgruppe for de som ønsker å bearbeide sin sorg gjennom billedarbeid.

  • Individuelle samtaler og gruppetilbud for de som er pårørende ved alvorlig sykdom.

Kontakt oss

Navn *
Navn