Hvorfor bryr vi oss om den hellige Frans av Asissi idag?

frans.jpg

I dag er det minnedag for Frans av Assisi (1182-1226). Hvorfor bryr vi oss fortsatt om en mann som levde for nesten 800 år siden?

- Vi bryr oss om Frans av Assisi fordi han går foran og viser vei. Han valgte bort rikdom, makt og ære og viste nestekjærlighet i praksis. Å være tilstede for mennesker som trenger det går aldri av moten. Det sier Lise Tørnby, nyansatt generalsekretær i Fransiskushjelpen.  

Frans av Assisi vokste opp i Italia og var sønn av en rik handelsmann. Han levde et liv i luksus og ønsket lenge å bli ridder. Men i 1205 fikk han en religiøs oppvåkning, og fem år senere grunnla han Fransiskanerordenen. Han var svært opptatt av datidens utstøtte- de fattige og spedalske, og ga fra seg alle sine privilegier for å hjelpe disse.

- Fransiskushjelpen henter daglig sin inspirasjon hos Frans av Assisi, sier Lise Tørnby og legger til at Fransiskushjelpen er en ideell stiftelse som er åpen for alle. Helt siden oppstarten har vårt virke vært forankret i livet og tradisjonen til Frans av Assisi, sier hun. Ellen Aasheim, sykepleier i Fransiskushjelpen, sier seg enig. – Vi jobber for å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker som trenger det, og bidra der det er huller i systemet. Det er nestekjærlighet i praksis. I Fransiskushjelpen er det kort vei fra idé til handling, og slik var det også for Frans.

Fransiskushjelpen ble opprettet av Brita Paus og Pater Castricum i 1956. Brita Paus var tilknyttet St. Hallvard katolske menighet i Oslo, og på den tiden var sosiale problemer godt synlig i området rundt kirken. Det fantes ikke offentlig hjemmehjelpsordning. Brita Paus begynte med gratis hjelp og besøk i hjemmene, basert på frivillig hjelp fra katolikker tilknyttet menigheten. De tok navnet sitt etter Fransiskanerordenen. Selv om Fransiskushjelpen ble startet av katolikker, er det ingen krav til religiøs tilhørighet for ansatte og frivillige i Fransiskushjelpen i dag.

Om Frans av Asissi:

Frans av Assisi, den hellige Frans (it. San Francesco d'Assisi) (født 1181 eller 1182 i Assisi, Umbria, Italia, død 3. oktober 1226) var en italiensk ordensgrunnlegger som ble erklært helgen 1228. Hans minnedag feires den 4. oktober. Frans er sammen med Katarina av Siena Italias skytshelgen.