Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon i Oslo.
Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske.

 

BLI FRIVILLIG

gi en gave

KONTAKT OSS


Våre tjenester

HJEMMEHOSPICE

Etter inspirasjon fra St. Christopher’s Hospice i London ble Fransiskushjelpen i 1977 en pioner for hospicebevegelsen i Norge. Fransiskushjelpen har siden tilbudt omsorg, pleie og lindrende behandling til pasienter som ønsker å tilbringe livets siste fase i eget hjem.

RUSOMSORG

Ideen om et ambulerende helsetilbud for mennesker med tilknytning til rus- og prostitusjonsmiljøet ble utviklet på tidlig 2000-tallet. Siden 2013 er tjenesten spisset til å bli et unikt tiltak for skadereduksjon. Målsetningen er å være et supplement til kommunale tjenester og samarbeide tett med både Oslo Kommune og andre ideelle organisasjoner.

FAMILIEHJELP

Et tiltak for barn og unge som pårørende i alder 0–18 år, der én av foreldrene har kreft eller annen alvorlig sykdom. Frivillige støtter familien gjennom sykdomsperioden ved å opprettholde rutiner og hverdagsaktiviteter for barna.

 

SORGSTØTTE

Sorgtjenesten består av sorggrupper for støtte til bedre livskvalitet og psykisk helse, og ledes av frivillige som selv har mistet noen. Gruppene er delt inn etter alder og type tap og møtes til faste tider, samtale og sorgbearbeiding. I tillegg har vi etterverns-gruppe og billedgruppe for kunstterapi.

MØTESTED

OSLO ØST

Møtested Oslo Øst er et gratis tilbud til kreftpasienter og pårørende i Oslo kommune. Her møter du andre i samme situasjon i en sosial ramme der samvær står sentralt. Det driftes som et faglig og økonomisk spleiselag mellom Fransiskushjelpen, seks bydeler i Oslo øst/sentrum, Lovisenberg Livshjelpssenter og Kreftforeningen.

BESØKSVENN

Et lavterskeltilbud der brukere, pårørende eller tjenesteytere kan ta direkte kontakt med oss. En frivillig kobles til et enslig menneske som besøker vedkommende hjemme. Brukeren av tjenesten er kreftsyk eller på andre måter redusert, eldre og fremfor alt ensom.

 

Siste nytt