Mange ønsker hjelp fra frivillige i Familiehjelperen i høst

Christine Mathisen er fagansvarlig for barn og unge som pårørende

Christine Mathisen er fagansvarlig for barn og unge som pårørende

Familiehjelperen i Fransiskushjelpen har nå et stort trykk på henvendelser fra familier som trenger hjelp. Ikke alle har familie og venner som kan stille opp for barna over tid når en av foreldrene er syke. Da kan det være fint å få støtte og hjelp fra en frivillig i Fransiskushjelpen.

Fagansvarlig for barn og unge som pårørende i Fransiskushjelpen, Christine Mathisen, forteller at de nå har et stort trykk på henvendelser fra familier som trenger hjelp. - Mange barn lever i familier hvor en av foreldrene eller omsorgspersonene er alvorlig syk. Våre frivillige gjør en uvurderlig innsats for å skape en bedre hverdag for disse, sier Mathisen. 

Praktisk og sosial støtte fra frivillige

Barn og unge som er pårørende får hjelp av frivillige som har tid og ønske om å bidra til at familier kan få en bedre og enklere hverdag i en vanskelig livssituasjon. – Hovedfokuset er sosial støtte til barna. Det kan være følge til aktiviteter, hente i barnehage eller å finne på noe hyggelig sammen. Det er små bidrag som kan være viktige for familier i en sårbar situasjon, sier Mathisen.

Nytt tilbud i 2010

– Vi er opptatt av et helhetlig tilbud i Fransiskushjelpen. Både pleierne i Fransiskushjelpens hjemmehospicetjeneste, sykehusene og Kreftforeningen hadde registrert et udekket behov i familier med alvorlig sykdom. Når våre sykepleiere så at barn og unge i disse familiene hadde behov for mer støtte, skjønte vi at vi måtte gjøre noe. Familiehjelperen ble derfor opprettet i 2010 og har vært i drift siden. Tilbudet gjelder hele Oslo kommune og er for alle barn og unge i familier hvor en av foreldrene har alvorlig sykdom eller psykiske helseutfordringer, sier Christine.

Behov for flere

- Det er mange som ønsker hjelp fra oss, og vi har alltid behov for nye frivillige. Har du lyst til å bidra kan du gjerne ta kontakt med meg, sier Christine. Hun kan nås på epost familiehjelperen@fransiskus.no eller på telefon 474 54 815.