Ønsker du å bidra som frivillig?

Frivillige medarbeidere er svært viktige for Fransiskushjelpen. Vi har frivillige som er engasjert i alle avdelinger. Kontakten med Fransiskushjelpen er for mange pasienter og brukere et lyspunkt som gir trygghet og glede. Hvis du ønsker å være frivillig, er det viktig at du tenker gjennom hva du ønsker med din frivillighet og hva du har av forventninger til oss. Bli kjent med de forskjellige avdelingene på hjemmesiden vår og finn ut hvor du ønsker å være frivillig.

Vi tilbyr våre frivillige:

  • Opplæring og veiledning i temaer som er aktuelle for den gruppen du skal ha kontakt med

  • Mulighet for samhold gjennom ulike sosiale aktiviteter gjennom året

  • Mulighet til å delta på pilegrimsreise til Assisi, Italia

  • Jevnlig oppfølging fra fagansvarlig eller koordinator for din tjeneste

Navn *
Navn