Ny generalsekretær i Fransiskushjelpen

Foto: Fransiskushjelpen

Foto: Fransiskushjelpen

Lise Tørnby er ansatt som ny generalsekretær i Fransiskushjelpen. – Jeg ser på jobben i Fransiskushjelpen som en spennende lederutfordring i en organisasjon hvor jeg identifiserer meg sterkt med verdigrunnlaget, sier Lise Tørnby.

Lise er 49 år og kommer fra stillingen som assisterende generalsekretær og utenlandssjef i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Hun er utdannet sosiolog med en mastergrad i verdibasert ledelse, og har de siste årene innehatt flere lederstillinger i ideell sektor.

Gleder seg til å bli kjent
– Fransiskushjelpen er en organisasjon mange snakker godt om. Jeg er kjempeglad for å ha fått denne utfordringen og gleder meg til å bli kjent med de ansatte, frivillige og tilbudene. De siste årene har jeg jobbet mye med ledelse og diakoni i en internasjonal, kirkelig sammenheng. Nå håper jeg min ledererfaring fra ulike humanitære organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, kan bidra positivt inn i Fransiskushjelpen, sier Lise Tørnby.

- Som leder er jeg opptatt av å bygge relasjoner. Jeg har sterk tillit til de jeg jobber sammen med, og mener det faglige må ligge til grunn for alt vi gjør. Den nye generalsekretæren sier hun gleder seg til å bli kjent med organisasjonen.

Forventningsfull styreleder
– Styret i Fransiskushjelpen er veldig glad for at Lise Tørnby har takket ja til jobben som generalsekretær. Vi mener hennes fag- og organisasjonsbakgrunn og erfaring passer godt inn, og tror at hun sammen med ansatte og frivillige vil synliggjøre den viktige oppgaven Fransiskushjelpen har på en god måte, sier styreleder Håkon Bleken, som gleder seg til å samarbeide med Tørnby. Han takker samtidig Marte Di Micco-Derås, som har vært fungerende generalsekretær det siste året og gjort en flott jobb i en krevende situasjon.

Tydelige ambisjoner
– Fransiskushjelpen er en svært viktig organisasjon. Jeg har ambisjoner om å fortsette det gode arbeidet og ivareta organisasjonens identitet og egenart. Samtidig ønsker jeg å bidra til nytenking og synliggjøring. Jeg tror det finnes et større potensial for Fransiskushjelpen enn det vi tar ut i dag. Utviklingsarbeid må alltid ha sin forankring i organisasjonens identitet. Det samme må ambisjonen om å synliggjøre organisasjonen mer i det offentlige rom. I Fransiskushjelpen jobber vi tett på mennesker i livets yttergrense og mennesker i livets siste fase. Det betyr at vi jobber med eksistensielle temaer som liv og død. Det er det ikke så mange andre organisasjoner som gjør. Jeg gleder meg til å bore dypere i spørsmålet «hva betyr det å jobbe i Frans av Assisis ånd i vår tid»? avslutter Tørnby.

Startet 12. august
Lise Tørnby tiltrådte i Fransiskushjelpen 12. august 2019. Hun overtar etter tidligere generalsekretær Tormod Haavi-Christensen. Marte Di Micco-Derås har vært fungerende generalsekretær siden høsten 2018, og fortsetter nå som leder for Pleietjenesten og Sykepleie på hjul. Vi takker for hennes innsats og ønsker Lise Tørnby velkommen til Fransiskushjelpen.


Kort og godt om Lise:

Gift, ett barn, bor på Kolbotn.

God til: Å bygge relasjoner

Dårlig til: Tekniske ting

Redd for: Døden

Blir inspirert av: Havet og folk som lever livet slik de selv ønsker

Klarer meg ikke uten: Gud og en god kopp kaffe

Leser: Romaner. Nå sist Kilden av Gabriel Scott. Anbefales!

Ser på: Shtisel på Netflix. Serien om livet og kjærligheten hos en jødisk familie i Jerusalem.