Vi søker nye sorggruppeledere!

fransiskushjelpen_sorggruppe_9420.jpg

Fransiskushjelpen driver Norges største sorgstøttetjeneste. Årlig går ca 350 personer i sorggrupper hos oss. Gruppene møtes noen timer hver 3. uke og ledes av frivillige som selv har mistet noen. Nå trenger vi nye frivillige som kan lede grupper for foreldre som har mistet barn og grupper for de som har mistet ektefelle/partner.

Kunne du tenkte deg å lede en sorggruppe? Vi trenger deg som ønsker å være tilstede for mennesker som opplever en livskrise. Det er en fordel om du selv har gått i sorggruppe.

Ta kontakt med fagansvarlig Marianne på sorg@fransiskus.no eller telefon 40 44 89 05.