Vi søker frivillige til alvorlig syke

Vi trenger nye frivillige som kan bistå med samtale, sosialt samvær og enkle praktiske oppgaver for alvorlig syke med kort forventet levetid som befinner seg i eget hjem. Vi tror arbeidet vil oppleves som svært meningsfullt. Aktuelle frivillige vil bli kontaktet for samtale fortløpende. Det vil avholdes tre kurskvelder før oppstart- 26. februar, 5. mars og 21. mars kl 18-20 i våre lokaler i Enerhauggata. Send en epost med informasjon om deg selv til hjemmehospice@fransiskus.no. Ta kontakt med Ellen eller Saskia på 22 70 76 80 (tast 1 for Pleietjenesten) hvis du har spørsmål.

fransiskushjelpen_pleietjenesten_0904.jpg