Verdigrunnlag for Stiftelsen Fransiskushjelpen

 1

Fransiskushjelpen er en privat stiftelse. Den har sitt grunnlag i Den katolske kirke med særlig tilknytning til Fransiskanerordnen. 

 2

Fransiskushjelpen har sitt utgangspunkt i Den katolske kirkes diakoni: kristen nestekjærlighet i praksis. Denne kjærligheten er bærende for virksomheten, synliggjøres gjennom den og vender seg til alle uansett trostilhørighet.

 3

Fransiskushjelpen har sin særlige inspirasjon fra den hellige Frans av Assisi. Med ham som eksempel etterstrebes et helhjertet engasjement for å hjelpe, lindre og være tilstede hos mennesker i nød.

 4

Fransiskushjelpens arbeide er preget av respekt og omsorg for skaperverket – gitt av Gud – og fremfor alt respekten for livets hellighet og ukrenkelighet. I denne respekten inngår forståelsen av mennesket som en helhet.

 5

Fransiskushjelpen vektlegger høy faglig kvalitet i alt sitt arbeid.

6

Fransiskushjelpens medarbeidere, både ansatte og frivillige, forplikter seg til å være lojale mot verdigrunnlaget.