Vil du gi en minnegave?

En minnegave er et fint alternativ til blomster når noen går bort. Slik bidrar du også til at vi kan fortsette vårt arbeid.

Hvis du er pårørende: Gi oss gjerne beskjed om begravelsen/bisettelsen og navn på avdøde. Hvis vi får din/deres kontaktinformasjon sender vi takkebrev, informasjon om hvem som har gitt og totalsum som er kommet inn.

Hvis du er giver: Overfør på konto 7076.05.50041. Merk overføringen med navn på avdøde, pårørende og giver(e).

Ta kontakt med Kristine på kmkarlsen@fransiskus.no eller på telefon 488 97 385 hvis du har spørsmål.