Er du sykepleier eller helsefagarbeider og vil jobbe med alvorlig syke pasienter? Vi trenger ekstravakt på natt!

fransiskushjelpen_pleietjenesten_0817.jpg

Vi trenger noen faste ekstravakter til natt. Er du helsefagarbeider eller sykepleier og fleksibel? Søk jobb hos oss!

Om Pleietjenesten:

Pleietjenesten er en avdeling i Fransiskushjelpen som fungerer som et ambulerende hjemmehospice. Pleietjenesten gir omsorg og lindrende behandling i hjemmet til alvorlig syke pasienter i sen palliativ fase. Vi ønsker å gi pårørende og pasienter trygghet og støtte for å bidra til økt hjemmetid med god livskvalitet, og å bidra til at de som ønsker det kan få dø i eget hjem. Som pleier i vårt team jobber du selvstendig hjemme hos én pasient, med spesialsykepleier i bakvakt.

Arbeidsoppgaver: 

 • Ti timers nattevakter hjemme hos pasienten

 • Gi pleie og omsorg til alvorlig syke pasienter i sen palliativ fase som befinner seg i eget hjem

 • Symptomlindring og smertebehandling ved behov

 • Skape en trygg atmosfære i hjemmet for både pasient og pårørende

 • Vi bruker Gerica som dokumentasjonsverktøy

Krav til stillingen:

 • Helsefagarbeider eller sykepleier

 • Det forutsettes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Trygg og selvstendig med gode kommunikasjonsferdigheter

 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse

 • Godt arbeidsmiljø i et tverrfaglig team med frivillige, fysioterapeut, lege og de øvrige tjenestene i Fransiskushjelpen

 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren:

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon og ble grunnlagt i 1956. Den gang var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter mange års utvikling består stiftelsen i dag av både ansatte og frivillige. Vi yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon og innenfor rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har vi en omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid. Fransiskushjelpens visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med fagansvarlig Saskia Berdahl på telefon 97 40 85 37 eller 22 70 76 92 . Søknad og CV sendes til hjemmehospice@fransiskus.no.