Vi trenger ekstravakter i Sykepleie på hjul!

fransiskushjelpen_sykepleiep+Ñhjul_2013.jpg

Vi ønsker å tilknytte oss noen faste ekstravakter. Er du sykepleier og fleksibel? Bli med i team Sykepleie på hjul!

Om Sykepleie på hjul: 

Sykepleie på hjul er en del av Fransiskushjelpen. Vi er et lavterskel sykepleietilbud til mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø. Arbeidet foregår fra en bobil bemannet med to sykepleiere. Målet er å hjelpe pasienter i målgruppen som av ulike grunner ikke kan, ønsker, greier eller har rett til å benytte seg av andre helsetiltak. Vi ønsker å bidra til økt egenomsorg og økt kunnskap om helsefremming og forebygging. Vi jobber ut ifra skadereduksjonsmodellen og tilbyr alt av rent brukerutstyr. Vi foretar helsevurderinger, gir helseveiledning, utfører sårstell, gir opplæring i bruk av- og utdeling av Nyxoid nesespray, tester for- og skriver ut behandling av Hepatitt C i samarbeid med lege, og vi videreformidler kontakt med andre helseinstanser der det er nødvendig. Som ekstravakt vil du bli en del av teamet som bemanner bilen, og jobbe både med ansatte og frivillige sykepleiere. Vi er alltid to på jobb.

Arbeidsoppgaver: 

 • Oppsøkende sykepleie fra vår bobil på hverdager fra kl 08.30-16.00 eller fra 16.00-22.30

 • Sårstell, helsevurderinger, utdeling av brukerutstyr, veiledning, samtaler, videreformidling til andre helseinstanser m.m

Krav til stillingen:

 • Offentlig godkjent sykepleier

 • Førerkort kl B

 • Det forutsettes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Trygg, fleksibel, tålmodig og løsningsorientert

 • Varm og empatisk med gode kommunikasjonsferdigheter

 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierende arbeidsdag sammen med kunnskapsrike og omsorgsfulle kolleger og frivillige

 • Gode muligheter for fagutvikling

 • Arbeid i en tverrfaglig og dynamisk organisasjon i utvikling

 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren:

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon og ble grunnlagt i 1956. Den gang var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter mange års utvikling består stiftelsen i dag av både ansatte og frivillige. Vi yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon og rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har vi en omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid. Fransiskushjelpens visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske.

CV og søknad med informasjon om hvor mye du kan jobbe sendes til gsthingnes@fransiskus.no.

STILLINGENE ER NÅ BESATT.