Møtested Oslo Øst

Mange hjemmeboende kreftpasienter opplever at hverdagen i større eller mindre grad preges av kreftsykdommen. En del er alene eller ensomme, og noen lever med store utfordringer relatert til sykdom og behandling som gjør at ikke en ikke har overskudd og krefter til å delta på andre aktiviteter. Særlig de som ikke lenger kan bli friske fra sin sykdom opplever et behov for et pusterom og sosial møteplass hvor de kan treffe andre i samme situasjon. I tillegg ønsker også pårørende å ta del i positive aktiviteter sammen med sin nærstående. Vi legger vekt på å styrke den enkeltes ressurser og medvirkning for å øke egen mestring og livskvalitet.

Møtested Oslo Øst tilbyr mennesker med kreft en møteplass hvor de kan treffe andre kreftpasienter for sosialt samvær og et pusterom i hverdagen. Hver tirsdag med unntak av i sommerferien er det samling fra kl 16.00-19.00 på Ensjø. Vi starter ettermiddagen med en kaffekopp og pratestund. Deretter har vi ca tre kvarter med yogaininspirerte øvelser og avspenning. Så samles vi til et felles varmt måltid. Siste del av kvelden tar vi opp et tema som varierer i innhold: filosofikafé, en uformell konsert, foredrag, quiz o.l.

Tiltaket ledes av en koordinator som er tilstede hver gang, i tillegg til frivillige som bidrar med sosiale og praktiske oppgaver.  En kreftkoordinator er også tilstede for å gi individuelle råd og veiledning til deltakerne ved behov. Tiltaket er et samarbeid mellom Fransiskushjelpen, Oslo Kommune v/ kreftkoordinatorene, Bydel Gamle Oslo, Kreftforeningen samt Livshjelpsenteret på Hospice Lovisenberg.

Målgruppen vår er de som lever med sin kreftsykdom, og spesielt de som ikke lenger har fokus på full helbredelse. Også pårørende er velkomne.  

Vi tilbyr

  • Samlinger hver tirsdag kl. 16.00 - 19.00 i Østerdalsgata 7 på Ensjø (med unntak av sommerferien)

  • Enkel fysisk aktivitet – tilpasset alle nivåer

  • Felles middag

  • Tema – program for hver måned (se program her)

  • Erfaringsutveksling og refleksjon

  • Individuelle faglige råd og veiledning av kreftkoordinator ved behov

  • Det er gratis å delta

Kontakt oss