Program for juni 2019:

Tirsdager 16.00-19.00

4/6: Åpent tema :)

Yoga v/ Jagdish

11/6: Sommerquiz

Yoga v/ Jagdish

18/6: Sommerfest på Høyenhall. Se egen invitasjon!

GOD SOMMER! Vi sees igjen 20. august!

VELKOMMEN!