Program for august 2019:

Tirsdager 16.00-19.00

20/8: Velkommen tilbake! Hvordan har sommeren vært?

Trim v/ Unni

27/8: “På sterke vinger” ved forfatter Ida Simonsen

Yoga

VELKOMMEN!