Om Fransiskushjelpen

 

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon. Vår visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. Vi har vært i drift siden 1956.

Vi har to profesjonsbaserte tjenester. Vi yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon (lindrende behandling) og innenfor rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har vi omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid.

Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske.

Fransiskushjelpen har som mål å supplere det offentlige tilbudet. Vi er et ubyråkratisk lavterskeltilbud- hos oss skal det være enkelt å få hjelp. Alle våre tjenester er gratis for mottakeren og tilgjengelig i alle bydeler.