Om Fransiskushjelpen

 

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon som yter ambulerende helsetjenester til Oslos befolkning. I tillegg har vi en omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, familiehjelp og besøksarbeid. Vi treffer mange mennesker gjennom et år. De fleste lever i livets yttergrense, enten fordi de har opplevd sorg, lever i rusavhengighet, eller snart skal dø. Andre er simpelthen gamle og ensomme. Felles for dem alle er behovet for helhetlig omsorg.

Fransiskushjelpen er et ubyråkratisk lavterskeltilbud- hos oss skal det være enkelt å få hjelp. Våre tjenester skal supplere det offentlige tilbudet. I 60 år har vi vært en drivende kraft for omsorg i hjemmet, med fokus på alvorlig syke og døende. Vårt hjemmehospice, lindrende omsorg i hjemmet ved livets slutt, har eksistert i 40 år. De senere årene er vi også blitt en tydelig aktør på rusfeltet i Oslo med oppsøkende helsehjelp på gata. Alle våre tjenester er gratis for mottakeren og tilgjengelig i alle bydeler.