Om Fransiskushjelpen

 

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon som i yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon og rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har vi en omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid. Fransiskushjelpens visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød i Frans av Assisis ånd. Vi har vært i drift siden 1956.

Vi treffer mange mennesker gjennom et år, både voksne og barn. De fleste lever i livets yttergrense, enten fordi de har opplevd sorg, lever i rusavhengighet, eller snart skal dø. Andre er gamle og ensomme. Felles for dem alle er behovet for helhetlig omsorg. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske.

Fransiskushjelpen er et ubyråkratisk lavterskeltilbud- hos oss skal det være enkelt å få hjelp. Våre tjenester skal supplere det offentlige tilbudet. I 60 år har vi vært en drivende kraft for omsorg i hjemmet, med fokus på alvorlig syke og døende. Vårt hjemmehospice, lindrende omsorg i hjemmet ved livets slutt, har eksistert i 40 år. De senere årene er vi også blitt en tydelig aktør på rusfeltet i Oslo med oppsøkende helsehjelp på gata. Alle våre tjenester er gratis for mottakeren og tilgjengelig i alle bydeler.